توليد و تامين تجهيزات سخت‌افزاری

  • توليد و تامين پايانه‌هاي فروشگاهي.
  • توليد و تامين تجهيزات پرداختي و بانکي.
  • توليد و تامين انواع تجهيزات رايانه‌اي.
  • توليد و تامين تجهيزات سرور و ذخيره ساز.
  • توليد و تامين تجهيزات شبکه.
  • توليد و تامين آداپتور.
  • تامين ليسانس انواع نرم افزارهاي کاربردي و خدماتي.